BEELDENDE KUNST

Wat is het netwerk docent Beeldende Kunst & Vormgeving?

Het netwerk docent Beeldende Kunst & Vormgeving (kortweg netwerk dBKV) is een overlegorgaan van alle opleidingen dBKV in Nederland: van Academie Minerva, Hanzehogeschool (Groningen), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Breitner Academie (Amsterdam), Zuyd Hogeschool (Maastricht), ArtEZ (Arnhem en Zwolle), Willem de Koning Academie (Rotterdam), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Utrecht), Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Tilburg) en NHL Hogeschool (Leeuwarden).

Wat doet het netwerk docent Beeldende Kunst & Vormgeving?

Het netwerk komt tweemaandelijks bijeen in Utrecht en bespreekt dan transparant de actuele zaken die spelen in het vak en/of het werkveld. Er wordt veel informatie uitgewisseld en er worden onderwerpen besproken die worden aangebracht door derden (denk aan overheid, KVDO, LKCA, VONCK, etc). Gezamenlijk worden besluiten genomen die al dan niet terugkoppeling behoeven. Ook wordt vanuit het netwerk de Peerreview gemonitord. Een groot deel van de netwerkontmoetingen wordt besteed aan uitwisseling en bespreken van oplossingen op uitdagingen die er liggen in de individuele opleidingen. Eens per jaar is er een gezamenlijke studiedag op een van de opleidingen.